Tot i els proxy errors, la MONTSERRAT JULIÀ va arribar a BONN la primera, seguida de la ROSA Mª DRETS i la PAQUITA GALLOFRÉ.

El passat divendres va se rel DÍA DE LES LLIBRERIES, i tornem a proposar-vos una. Pertany  a una cadena de llibreries però, com sempre, busquem la ciutat.

 

Pista 1: aquesta imperial llibreria es troba en una ciutat que al 2012 superava els 700 mil habitants.

Pista 2: queda clar que és una llibreria... olé!


Cla
ssificac:

 

Amb 22:  Rosa Maria Drets, Montse Sansano, Míriam León

Amb 21: el Castro, Montserrat Julià

Amb 18: Ester Fortuny, , Maria Jesús, Óscar Osuna, Mari Loli, Montse Guich, Velleta del Pont del Diable,  Enriqueta 

Amb 17: Mafalda, Clooney, Vero, Purificació Massa, Montse Falqués,  Paquita Gallofré

Amb 15: Joana, la Cleopatra

  

 Cóm funciona el joc:

  1. Cal encertar/averiguar la ciutat o població de la foto. Us demano que em digueu la localitat i millor si afegiu el país. No cal el nom del barri, establiment...
  2. Les respostes (només s'admeten dues per dia) cal enviar-les a llum.saumell@atotarreu.com. NO ES DIUEN ALS COMENTARIS.
  3. La primera resposta correcta s'endurà 5 punts. La segona i la tercera 4 punts. La resta, fins la propera pista, 3 punts. Amb la segona pista, 2 punts i amb la tercera, 1 punt.
  4. La foto generalment es penja dilluns. La segona pista és dimecres (pot ser una altra foto del mateix lloc que cerquem) i la tercera es posarà divendres.
  5. La classificació es penjarà els dilluns, renovant-.se cada setmana..
  6. Cal que cadascú revissi la classi. Pot semblar senzill (només sumar) però a vegades, entre "copiar y pegar" i setmanes dobles...
  7. Altres  queixes es poden enviar per correu certificat postal al Síndic de Greuges, per triplicat.