Martorell mostra el seu suport total a l’Oficina Liquidadora que hi ha a la població

Ràdio Martorell 91.2 fm
22/07/2016

Comparteix

Una moció dels grups de CDC i ERC, consensuada dilluns passat en el Ple per part de la resta de formacions polítiques locals, expressa la defensa que es mantingui aquesta oficina, en la que hi treballen cinc persones i que presten un servei considerat de qualitat i de proximitat al ciutadà en matèria de gestió, liquidació i recaptació de determinats impostos.

Les 53 Oficines de Liquidació que hi ha repartides per tot Catalunya –una de les quals és a Martorell-, compten amb prop de 300 professionals. Porten a terme la gestió i liquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, i de l’impost sobre successions i donacions. Exerceixen funcions de gestió, liquidació i recaptació des de fa molts anys en els esmentats impostos, delegades des de 2009 a la Generalitat de Catalunya.

Segons alguns mitjans de comunicació, el desplegament d’una hisenda amb més competències autonòmiques dins el marc legal per reforçar l’Agència Tributària Catalana podria liquidar els impostos cedits per l’estat l’any vinent, impostos que són els que es gestionen des d’aquestes oficines. Davant aquest fet, la moció té dos objectius fonamentals que explica Casasayas: que no hi hagi una centralització del servei que faci marxar l’oficina de Martorell i que es garanteixin els drets dels treballadors i la qualitat de servei i la proximitat que s’ofereix als usuaris.

Tota la resta de formacions locals van donar suport a la moció. El socialista Lluís Tomás va lloar la tasca duta a terme per part de les Oficines Liquidadores i del personal experimentat que en forma part.

Les crítiques a la indefinició del projecte de la hisenda catalana i el suport al manteniment de les oficines liquidadores van centrar la intervenció del portaveu de movem Martorell.

El regidor popular, Francesc Josep Arpal, va donar suport a la moció, tot i que no es va estar de criticar la voluntat del govern de la Generalitat d’establir una nova hisenda catalana, i que aquest fet comporta problemàtiques com la que s’exposa a la moció.

La moció aprovada pels 21 regidors de l’ajuntament de Martorell traslladarà a la presidència, vicepresidència de la Generalitat i a la presidència del Parlament la sol•licitud d’adopció d’un model de gestió tributària que permeti mantenir un punt d’atenció a Martorell i que els professionals que fins ara han fet totes les tasques de gestió, liquidació i recaptació en aquestes oficines continuïn realitzant la seva feina integrada dins l’Agència Tributària de Catalunya.