Aprovat el nou Codi de Conducta dels alts càrrecs municipals per garantir les bones pràctiques

Ràdio Martorell 91.2 fm
22/01/2018

Comparteix

Els alts càrrecs de l’Ajuntament de Martorell seguiran d’ara endavant les bases del nou Codi de Conducta que pretén fomentar uns principis ètics, normes de conducta i un bon govern. El nou reglament és d’obligada aplicació a tots els ajuntaments de Catalunya i es desplega a partir d’un text elaborat entre les administracions autonòmiques, provincials i municipals i altres entitats del territori. El nou codi, amb adaptacions i ampliacions locals, es va debatre i aprovar, per unanimitat, en el ple del passat dilluns.

El text base del nou Codi de Conducta és fruit del consens entre l’ens autonòmic, les quatre diputacions, l’àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l‘Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Tal i com explica el regidor de Règim Interior, Lluís Amat, “és un decàleg de bones pràctiques que hauran de seguir els alts càrrecs municipals, basat en la llei 19/2014 del Parlament de Catalunya”. Pretén garantir unes bones pràctiques, basades en uns principis ètics i de bon govern i unes normes de conducta.

El nou document s’adreça als alts càrrecs municipals –representants electes o regidors-; membres de la corporació; titulars d’òrgans superiors i directius; càrrecs d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials municipals i societats mercantils municipals. Els insta a garantir la satisfacció de la ciutadania, la transparència, la qualitat dels serveis, l’accessibilitat i simplificació, l’agilitat, eficàcia i eficiència i la millora continua i modernització de la gestió municipal.

Normes de conducta

D’entre les principals destaquen la de declarar béns i drets patrimonials i les activitats que desenvolupen els esmentats alts càrrecs -tant en el seu nomenament com en qualsevol moment del mandat-; evitar conflictes d’interessos públics i privats; no acceptar regals, donacions de particulars ni d’entitats públiques o privades; no acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments no relacionats amb el seu paper institucional o acceptar tan sols el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres administracions públiques, però mai de privades o particulars.

El codi local amplia l’àmbit d’aplicació i estableix un full de ruta de la relació amb el personal de l’administració i representants locals: mostrar respecte al personal públic, respectar-ne la imparcialitat; reduir els factors de risc de possibles situacions de discriminació i d’assetjament; respectar la privacitat i vetllar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en els processos de selecció de personal, entre d’altres. Uns criteris objectius que també hauran d’aplicar en la concessió d’ajuts públics.

Finalment, es marca que els alts càrrecs hauran d’abstenir-se de participar en més d’un 10% de manera, directa o indirecta, en empreses que percebin subvencions o ajuts municipals i que tinguin algun concert o contracte amb l’Ajuntament. El text inclou mecanismes de seguiment i un codi sancionador en cas d’incompliment de les seves normes.

Martorell, un dels municipis més transparents del Baix LLobregat

El Codi de Conducta va ser aprovat per unanimitat en el ple municipal del passat dilluns. En el debat, Amat va dir que “l’esforç que s’ha fet els darrers 12 mesos en la transparència i el bon govern és palès. L’índex Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona diu que estem en un 80% en la darrera valoració i l’objectiu és arribar al 100% i volem ampliar aquesta transparència per arribar a l’excel·lència”.

L’alcalde Xavier Fonollosa va afegir que “aquest índex és un dels indicatius que es tenen en compte per la transparència a nivell municipal. Estem entre els 3 municipis del Baix Llobregat que superen els 80 punts. El fa una entitat autònoma i marca uns criteris de transparència que van molt més enllà de la llei, de les obligacions legals”.

Pel que fa als grups de l’oposició, el portaveu del PSC Lluís Tomás va mostrar-se favorable a l’aplicació del codi, tot i matisar que “hi ha diversos punts que trobem a faltar a nivell local respecte el text original: afegir al portal de la transparència el fet de no acceptar regals o les invitacions als àpats, d’igual manera que sí que s’especifica en el cas dels viatges”.

El grup Movem Martorell també va participar en el debat. José Simón es mostrava satisfet “que en el Codi de Conducta reculli unes quantes de les aportacions que va formular el nostre grup. Esperem que això també sigui possible properament en el reglament de subvencions”.