L’Ajuntament de Martorell debatrà dilluns el pressupost general per a l’exercici 2019

Ràdio Martorell 91.2 fm
19/11/2018

Comparteix

Dilluns, 19 de novembre, se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de novembre. En l’ordre del dia destaca l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell i la plantilla del personal per a l’exercici 2019. La sessió la podran seguir en directe per Ràdio Martorell 91.2 FM i en streaming, a partir de les 20.00h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-10-18).

2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 18/2018, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit i concessió de crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altra partida i canvi de destí del finançament.

3. Proposta de modificació del quadre de llocs de treball de l’Ajuntament de Martorell, exercici 2018 (exp. 3932/2018).

4. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2018 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 3997/2018).

5. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Martorell i de la plantilla del personal del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, per a l’exercici 2019. (exp. 3849/2018).

6. Proposta d’aprovació del calendari dels terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, corresponents a l’exercici 2019. (exp. 4623/2017).

7. Proposta d’autorització per hipotecar la concessió demanial atorgada sobre la finca registral 14.026 de Martorell, propietat de l’Ajuntament de Martorell (exp. 3427/2017).

B) Activitat de control

8. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’octubre de 2018.

9. Interpel·lacions.

10.Preguntes.

11.Precs.