El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciat un nou retard en el pagament de la factura a les farmàcies, que ja venien patint demores acumulades des de l’any 2011. Això suposa que hauran d'avançar a l'Administració el finançament de 4 mesos dels fàrmacs dispensats a l'usuari.

Els medicaments que es van dispensar als pacients durant el mes de noviembre, s’haurien d’haver abonat a les farmàcies el 5 de gener, segons estableix el Concert entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el Servei Català de la Salut. Però amb els endarreriments en el pagament acumulats durant els anys 2011 i 2012, s’esperava que cobressin la factura a finals del mes de febrer.

No obstant això, amb l’anunci d’un nou retard per part del CatSalut, i sense data concreta de pagament, hauran d'assumir el finançament dels medicaments consumits per la població durant 4 mesos. Les farmàcies, a més, absorbeixen tot el cost que l’impagament suposa a tota la cadena del medicament (que també inclou laboratoris farmacèutics i distribuïdores).

Les farmàcies, empreses petites (amb una mitjana de 2,5 treballadors) que ja venen arrossegant una situació financera molt complicada, fruït no només del retard en el pagament sinó també de les successives mesures de retallada dels últims anys en el sector farmacèutic, no tenen capacitat econòmica per avançar a l’Administració l’import de la medicació que consumeix tota la població durant dos mesos.


Pilar de Dios