Mercè Parera

Responsable del Servei de

Biblioteques de Martorell

 

 

 

 

 

Des d'aquest diari es va proposar una enquesta sobre quins serveis eren els que més es trobaven a faltar a la biblioteca de Martorell. El resultat majoritari va estar el què demanava un espai ben delimitat entre la zona infantil i la zona d'estudi pels grans, amb un 42'4% dels vots. Hem fet una entrevista sobre el tema amb la Mercè Parera, responsable del servei de biblioteques de Martorell perquè donés la seva opinió sobre aquest tema.

 

 

Quina interpretació en fas de què l'opció més votada hagi estat la de la separació de la zona d'estudi i la dels nens?

La qüestió és que els usuaris tenen raó amb aquest suggeriment. És una manca que hem vingut tenint des de fa molt temps; des d?un principi no es va plantejar la separació de les dues zones i això a la llarga ha anat provocant problemes de convivència. És normal que en un espai així sempre hi hagin queixes i suggeriments. Estem buscant solucions que passen per fer sales individuals d'estudi, però fins que no poguem ampliar l'espai destinat a la biblioteca no podrem dur-les a terme.

 

La segona opció més votada amb un 24% ha estat la demanda de més documents de consulta, potser més especialitzats. Com s'adapta la biblioteca a aquestes necessitats més específiques?

Bé, hem de tenir en compte que aquesta biblioteca és pública, no és universitària ni tampoc privada. És per això que no estem especialitzats en cap temàtica en concret i, tenint en compte el nombre d'usuaris als què ens dirigim, el fons documental d'aquesta biblioteca és bastant ampli: tenim gairebé 40.000 documents de consulta. Potser per buscar una informació molt específica no és el lloc més adequat al què es pugui recórrer, tot i així tenim llibres de temàtica molt diversa. També hem de tenir en compte que la xarxa de biblioteques presta un servei que és el de la reserva de documents: en el plaç d'una setmana, podem portar-los d'una altra biblioteca; només cal demanar-ho i es fa la solicitut.

 

Una bona iniciativa per millorar el servei va estar l'inici de l'aula d'estudis. Hi ha algun altre projecte preparat amb aquesta finalitat?

Ja sabem que l'aula d'estudis ha tingut molta acceptació, funciona molt bé, fins i tot hi venen estudiants d'altres pobles, sobretot per l'horari tan ampli d'aquest servei i de la biblioteca en general. De moment no contemplem cap servei específic per estudiants però és básicament pel què ja hem estat comentant abans: fins que no tinguem un espai més ampli no hi podrem fer res. Ara s'està estudiant la idea de traslladar el servei per potenciar una mica més aquesta vessant d'aula d'estudis.

 

Que els lectors d'amartorell.com demanin més silenci i ambient d'estudi a la biblioteca pot posar de relleu que els nens fan un ús poc adequat de la biblioteca. Aquest fet és per la manca d'espai que comentes o perquè no es respecta suficient el silenci?

Potser el més possible és que siguin ambdues coses. Hi ha una manca de civisme important, els nens no es comporten de la manera més educada que haurien. Això sumat a que els espais s'han de compartir genera més conflictes. De totes maneres intentem mantindre un equilibri i demanar la col-laboració per millorar aquesta convivència. El servei funciona prou bé, sempre es pot millorar i en aquest aspecte estem treballant.

 

I per acabar, pel què comentes s'està pensant en traslladar la biblioteca, en quina fase es troba aquest projecte?

En una fase molt inicial, s'està estudiant un trasllat del servei per poder ampliar els espais i així millorar l'àmbit d'estudi. Tot i que el Centre Cultural té una molt bona ubicació i els espais restants dels quals podem disposar per aquesta ampliació ara mateix en queden bastant lluny. També s'havia pensat de fer sales individuals pels estudiants, però totes aquestes idees encara estan en fase inicial.

 

Moltes gràcies, Mercè