AJUNTAMENT
Informació Serveis Centrals
Plaça de la Vila, 46. Telèfon: 93 775 00 50

Gabinet de l'Alcaldia
Telèfon: 93 775 07 84

Sorea
Plaça de la Vila, 7.
Telèfon atenció al client: 900 405 070
Telèfon avaries: 900 304 070
Telèfon reclamacions: 900 405 070

Arxiu Municipal
C/ Mur, 43. Telèfon: 93 774 04 21
Horari: de dilluns a divendres de 8- 14h, amb cita prèvia.

Deixalleria Municipal
Polígon Industrial La Torre, Camí de l'Estació de Bombeig,
Telèfon: 93 776 52 34

Gestió Tributària
Plaça de la Vila, 27. Telèfon: 93 775 20 54

Inf. Consumidor (OMIC)
Plaça de la Vila, 15. Telèfon: 93 775 37 52

Intervenció
Plaça de la Vila, 27. Telèfon: 93 775 21 16

Mercat Municipal
C/ Jacint Verdaguer, 9. Telèfon: 93 775 27 10

Recaptació
Plaça de la Vila, 7. Telèfon: 93 775 19 10

Regidoria de Medi Ambient
Recollida Selectiva de Residu
Plaça de la Vila, 7. Telèfon:93 774 22 23

Regidoria de Joventut Servei d'Informació Juvenil Punt Nord
Passeig de Catalunya s/n Telèfon: 93 774 22 00

Servei Local de Català
C/ Josep Tarradellas, 11-13. Telèfon: 93 775 25 38

Serveis Municipals
Plaça de la Vila, 19. Telèfon: 93 775 34 34

Serveis Tècnics
Plaça de la Vila, 19. Telèfon: 93 775 27 16

Treball i Promoció Econòmica
Av. Joaquim de Barnola i Bassols, 1. Telèfon: 93 775 31 01

Tresoreria
Plaça de la Vila, 27. Telèfon:93 775 15 85CULTURA
Patronat Municipal de Cultura
Passeig de Catalunya, s/n. Telèfon: 93 774 22 00

Biblioteca Francesc Pujols
Passeig de Catalunya, s/n. Telèfon: 93 774 22 00

Biblioteca Francesc Moragas
C/ Santacana, 13. Telèfon: 93 775 32 54

Casa de Cultura La Vila
C/ Santacana, 13. Telèfon: 93 775 32 54

Centre Cultural
Passeig de Catalunya, s/n. Telèfon: 93 774 22 00

Museu Municipal Vicenç Ros
Av. Vicenç Ros, 4. Telèfon: 93 774 09 64

Casa Museu l'Enrajolada
C/ Santacana, 15. Telèfon: 93 775 07 95ESPORTS
Patronat Municipal d'Esports
Av. Fèlix Duran i Cañameras, 1. Telèfon: 93 775 53 51

Camp de Futbol de les Carolines
C/ Revall, 22-24. Telèfon: 93 775 41 17

Complex Esportiu Torrent de Llops
C/ Josep Vilà, s/n. Telèfon: 93 775 24 33

Complex Esportiu La Vila
C/ Mestres Gomila i Reniu, 1. Telèfon: 93 774 23 65

Instal·lacions Esportives Municipals
Av. Germans Martí, 16.9 Telèfon: 93 775 16 71

Pavelló d' Esports
Av. Fèlix Duran i Cañameras, 1. Telèfon: 93 775 39 19

Piscina Municipal d'Estiu
C/ Gelida, s/n. Telèfon: 93 775 10 04
SANITAT
Ambulatori,
Av. Mancomunitats Comarcals, 9
93 775 19 65

Ag. Seguretat Social
Av. Mancomunitats Comarcals, 9. Telèfon: 93 775 19 69

Cap Local de Sanitat
Plaça de la Vila, 46. Telèfon: 93 775 00 50

Inspector farmacèutic
Plaça de la Vila, 46. Telèfon: 93 775 00 50

Veterinari municipal
Plaça de la Vila, 46. Telèfon: 93 775 00 50

Centre d'Atenció Primària de Salut Mental
Av. Mancomunitats Comarcals, 9. Telèfon: 93 775 56 11

Centre Neuropsiquiàtric del Sagrat Cor
Av. Comte de Llobregat, 117. Telèfon: 93 775 22 00

Creu Roja
C/ Sant Llorenç d'Hortons, 5. Telèfon: 93 775 05 50

Hospital de Sant Joan de Déu
Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3. Telèfon: 93 774 20 20

Mútua Asepeyo
Av. Pau Claris, 18, baixos. Telèfon: 93 776 69 80

Ambulàncies 061
SEGURETAT CIUTADANA
Bombers
Gran Via de Seat, s/n. Telèfon: 93 775 10 80 / 085

Guàrdia Civil
Av. Fèlix Duran i Cañameras. Telèfon: 93 775 00 03

Policia Local
C/ Lloselles, 46. Telèfon: 93 775 07 83

Emergències 092

Protecció Civil
C/ Lloselles, 46. Telèfon: 93 775 24 96