Utilitzes el Transport Públic?


Sí. És còmode i puntual.

25%   (6 Vots)

Sí. No tinc altre remei.

29.167%   (7 Vots)

No. No em va bé cap combinació.

16.667%   (4 Vots)

No. És incòmode i car.

29.167%   (7 Vots)

Total de Vots : 24

[Tancar]