Utilitzeu el servei del Bus Urbà de Martorell?


Sí, i considero que és molt útil.

8,642%   (7 Vots)

Sí, perquè és la manera de reduir el trànsit.

1,235%   (1 Vots)

Sí, però hauria de millorar el recorregut.

14,815%   (12 Vots)

No, perquè el recorregut és molt lent.

39,506%   (32 Vots)

No, perquè surt car.

6,173%   (5 Vots)

No l'he fet servir mai.

29,63%   (24 Vots)

Total de Vots : 81

[Tancar]