Què hi trobes a faltar a la biblioteca de Martorell?


Més ambient d'estudi i silenci

10,753%   (10 Vots)

Dues zones clarament separades pels nens i la zona d'estudi

41,935%   (39 Vots)

Més espai i documents de consulta

23,656%   (22 Vots)

Un horari més ampli

19,355%   (18 Vots)

No hi trobo a faltar res

4,301%   (4 Vots)

Total de Vots : 93

[Tancar]