Com caldria potenciar que els consumidors i usuaris reciclessim més?


Abaratin les bosses ecològiques (per exemple les del contenidor marró)

3.03%   (1 Vots)

Potenciant que els envasos i embalatges siguin de material reciclatge

9.091%   (3 Vots)

Tornant al sistema del retorn d'envassos (per exemple, vidres, etc) de manera que es retorni el seu import (que haguèssim pagat alcomprar-lo)

63.636%   (21 Vots)

Que els supermercats i botigues no donin bosses de plàstic

3.03%   (1 Vots)

Amb una major informació i conscienciació. Incentivar amb concursos d'escultures i obres d'art fets amb material de rebuig

3.03%   (1 Vots)

Més contenidors (en quantitat i de materials), major accès i més comoditat per anar a les deixalleries

18.182%   (6 Vots)

Total de Vots : 33

[Tancar]