Què cal fer abans del 15 de juny per prevenir els incendis forestals?

 
16/04/2010

Les Federaciós d'ADF's de catalunya adverteixen a les administracions que cal treballar molt per superar els efectes de les nevades als boscos.

Davant els danys causats per les ventades i les nevades del primer trimestre de 2010, la Federació de les ADF de Catalunya considera com a prioritat absoluta executar, per part de les administracions: els treballs d'obertura de la xarxa de camins i pistes forestals dels plans de prevenció d'incendis municipals; eliminar els arbres caiguts i el brancatge trencat de les franges de protecció perimetral d'urbanitzacions i dels perímetres de protecció prioritària; treure la vegetació de les lleres de les rieres i torrents que obstrueix el pas de les aigües pluvials, evitant l'afectació dels exemplars d'interès natural.

Finalment, a continuació caldria eliminar el brancatge i arbrat danyat de les zones d'interès cultural, tradicional i natural (fonts, entorn de monuments...). Tots aquests treballs haurien d'estar efectivament executats abans de l'inicipi de la campanya d'alt risc d'incendis forestals a Catalunya, prevista pel proper 15 de juny.

Complementàriament, els treballs s'haurien d'executar amb criteris i coneixements tècnics forestals, de manera que la seva execució no incrementés el risc d'incendi forestal, l'erosió del sòl o la pèrdua de biodiversitat, a més de millorar l'eficiència de les brigades que han d'operar sobre el territori.

36 milions d'euros de pèrdues
Un informe elaborat pels Consells Comarcals  i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els desperfectes de les nevades i les ventades han afectat un 54,81% dels boscos de la comarca. La valoració econòmica dels danys ascendeix a 35,68 milions d'euros

Al Maresme hi ha 21.550 hectàrees de bosc i la neu i el vent de principis de març ha deixat empremta al 54,81% de la zona forestal Segons la inspecció que ha fet el Consell Comarcal i les ADF, la caiguda d'arbres, sobretot pins i alzines, ha provocat danys a les franges de protecció perimetral, a tota la xarxa bàsica de prevenció d'incendis i a les urbanitzacions.

La nostre Comarca està considerada  d'alt risc d'incendis i la situació en la qual ha quedat el bosc preocupa, ja que les conseqüències de la nevada han convertit el sotabosc en un combustible important.